logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Finał wojewódzki Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego rozstrzygnięty
autor: MJ Sobota, 18 marca 2023 r.

W Oddziale Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie podsumowaliśmy wojewódzki finał Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Eliminacje powiatowe odbyły się w 10 powiatach (braniewskim, giżyckim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, oleckim, olsztyńskim, ostródzkim, piskim i węgorzewskim). Do etapu wojewódzkiego zgłoszono łącznie 147 prac, w tym jedna praca przesłana indywidualnie z powiatu gołdapskiego.

 

 

Oceny prac dokonała komisja pod przewodnictwem Pani Iwony Łazickiej-Pawlak – plastyczki i animatorki kultury, reprezentującej Pałac Młodzieży w Olsztynie. Do udziału w komisji zaproszono również st. bryg. Tomasza Ostrowskiego – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Skład komisji uzupełnili przedstawiciele organizatora Konkursu: dh. Magdalena Marczuk – specjalistka ds. statutowych i organizacyjnych w Biurze Oddziału oraz dh Maciej Jasiński – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.

Oceniano prace w pięciu grupach wiekowych:
I – przedszkolna – 44 prace,
II – szkoły podstawowe kl. I-IV – 46 prac,
III – szkoły podstawowe kl. V-VIII – 44 prace,
IV – szkoły ponadpodstawowe – 9 prac,
V – dorośli – 4 prace.

Komisja nie miała łatwego zadania. Wiele spośród zgłoszonych prac komisja uznała za bardzo dobre zarówno pod względem plastycznym, jak i pomysłowego ujęcia tematu. Warunki konkursu przewidują jednak wybór w każdej grupie najwyżej pięciu prac, które zostaną przesłane na finał centralny. Po długim namyśle i wielokrotnej ocenie prac komisja postanowiła, że w ogólnokrajowym finale Konkursu nasze województwo reprezentować będą 22 prace. Wysoki poziom prac spowodował ponadto, że Komisja postanowiła przyznać wszystkim zakwalifikowanym pracom w grupie równorzędne miejsca (nazwiska podane są w kolejności alfabetycznej):

Grupa I:
- Zofia Bagińska – pow. olecki
- Antoni Baranowski – pow. lidzbarski
- Kinga Klimkowska – pow. ostródzki
- Emilia Kuprewicz – pow. olecki
- Gabriela Markowska – pow. ostródzki
Grupa II:
- Iga Karpińska – pow. ostródzki
- Maja Kowalska – pow. olsztyński
- Amelia Marchalewska – pow. ostródzki
- Justyna Niżyńska – pow. lidzbarski
- Zofia Stańczak – pow. ostródzki
Grupa III:
- Maja Brejnak – pow. ostródzki
- Aleksandra Cieśluk – olsztyński
- Arina Khasanova – pow. olecki
- Weronika Kogga – pow. ostródzki
- Kinga Petka – pow. ostródzki
Grupa IV:
- Mateusz Bloch – pow. olsztyński
- Maja Krasnodębska – pow. lidzbarski
- Weronika Pękalska – pow. mrągowski
- Nikola Salnik – pow. lidzbarski
- Zuzanna Wawrowska – pow. lidzbarski
Grupa V:
- Iwona Jaroszewska – pow. nidzicki
- Anna Milewska – pow. ostródzki

Ponadto komisja postanowiła dodatkowo wyróżnić 24 prace na szczeblu wojewódzkim:
- Oliwia Baranowska – pow. ostródzki
- Alicja Róża Bojarska – pow. nowomiejski
- Lena Dębicka – pow. olsztyński
- Adam Domian – pow. mrągowski
- Zuzanna Duszkiewicz – pow. lidzbarski
- Alicja Gajda – pow. węgorzewski
- Liliana Grześ – pow. olecki
- Oliwia Kamińska – pow. ostródzki
- Michał Karbowski – pow. nowomiejski
- Oliwer Kutryb – pow. lidzbarski
- Ada Kuźniewska – pow. lidzbarski
- Wojciech Nabakowski – pow. mrągowski
- Karolina Pawlak – pow. braniewski
- Igor Przekop – pow. olecki
- Zofia Ratajczak – pow. nidzicki
- Piotr Józef Sańczuk – pow. piski
- Oliwier Sargalski – pow. nowomiejski
- Aleksandra Sperska – pow. lidzbarski
- Mateusz Stańczak – pow. węgorzewski
- Julia Stelmaszczyk – pow. olsztyński
- Zuzanna Subocz – pow. węgorzewski
- Anatolia Wlazło – pow. lidzbarski
- Maciej Wronowski – pow. lidzbarski
- Iga Zrobczyńska – pow. ostródzki

Autorom wszystkich wyróżnionych prac gratulujemy. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów w finale centralnym.

Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród laureatom etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego odbędzie się w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej, który zostanie zorganizowany w miesiącu czerwcu. O szczegółach uroczystości wszyscy laureaci zostaną powiadomieni w terminie późniejszym.

Dziękujemy wszystkim członkom Komisji za pomoc w realizacji etapu wojewódzkiego, Komendantowi Miejskiemu PSP za użyczenie sali, a st. kpt. Grzegorzowi Różańskiemu z KW PSP za uwiecznienie na zdjęciach niełatwego zadania Komisji Konkursowej.

 

 

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4152918