logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 
W-M Muzeum Pożarnictwa
Czwartek, 26 stycznia 2017 r.
     Muzeum powstało w 1972 r. z inicjatywy działacza pożarniczego, Maksymiliana Angera. Na ekspozycję składają się stare dokumenty, odznaczenia, mundury strażackie, sztandary oraz sprzęt przeciwpożarowy pochodzący z dawnych wieków. W gablotach prezentowane są hełmy: mosiężne z XVIII w., skórzane z początku XIX, hełmy pruskie i międzywojenne. W muzeum znajduje się też ciekawa rekonstrukcja ręcznej sikawki drewnianej tak zwanej "szprycy", która powstała prawdopodobnie ok. 1930 r. Tego typu sikawki były używane do gaszenia pożarów na przełomie XVI i XVII w. 
    Obok pawilonu muzealnego postawiono wiatę, w której znajdują się stare powozy strażackie i różny, pamiętający jeszcze czasy pruskie sprzęt przeciwpożarowy.
 
W sprawach zapoznania się z ekspozycją muzealną można się kontaktować z;
 
-        Druhem Markiem Kłosowskim tel 730 305 367
-        Druhem Włodzimierzem Kobuszewskim tel 518 292 705
 
Siedziba muzeum znajduje się w Lidzbarku (pow. działdowski) przy ul. Nowy Rynek 14

galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4152990