logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Noworoczne posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
autor: Maciej Jasiński Środa, 24 stycznia 2024 r.
We wtorkowe przedpołudnie 23 stycznia 2024 roku sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie zapełniła się uczestnikami plenarnego posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, aby dokonać bilansu działalności Związku OSP RP na Warmii i Mazurach w zakończonym roku 2023 oraz zatwierdzić główne zamierzenia na rok 2024. Obok władz Oddziału uczestnikami spotkania byli również Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP, Komendanci PSP z terenu województwa, przedstawiciele samorządów wspierających działalność Związku.

     Posiedzenie zainaugurował hymn Związku OSP RP „Rycerze Floriana”, po którym zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć wszystkich strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę.
     Oficjalnego otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Senator RP dh Gustaw Marek Brzezin. W swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do zmian, jakie będą następowały w relacjach dotyczących związkowego ruchu strażackiego. Przywitał również uczestników posiedzenia, a wśród nich: Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, zarazem Wiceprezesa Zarządu Oddziału Radosława Króla, p.o. Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Tomasz Ostrowskiego oraz Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP, Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Andrzeja Pęzińskiego, Członków Zarządu Oddziału, w tym Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych Adama Roczniaka oraz Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP Macieja Micielskiego.
     Kolejny punkt posiedzenia miał szczególnie doniosły charakter – z rąk Prezesa Zarządu dh. Gustawa Marka Brzezina oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Wiceprezesa Zarządu dh Radosława Króla najwyższe odznaczenia związkowe otrzymali zasłużeni członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie: Złotym Znakiem Związku wyróżniony został dh Stanisław Ługiewicz, a Medalem Honorowym im. B. Chomicza – dh Mirosław Ossowski. Dokonującym dekoracji towarzyszyli Sekretarz Zarządu Oddziału, a zarazem Członek Zarządu Głównego dh Grzegorz Matczyński oraz p.o. Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tomasz Ostrowski.
     Następnie głos zabrał Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który w swoim wystąpieniu m.in. pogratulował odznaczonym.
     Dalszym porządkiem posiedzenia pokierował Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Maciej Jasiński, który w syntetycznej prezentacji przedstawił zadania realizowane przez Oddział Wojewódzki i Oddziały Powiatowe Związku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w całym poprzednim roku. Wypunktował problemy stwarzane w działalności Związku i poszczególnych OSP. Podziękował również wszystkim samorządom, które wspierają w różnej formie działalność Oddziału Wojewódzkiego. Następnie przedstawił kalendarium realizacji kluczowych zadań Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w rozpoczynającym się roku 2024. Dopełnieniem tej części była informacja Komendanta Wojewódzkiego dot. działań ratowniczych oraz realizacji ustawowych zadań PSP na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.
     Kolejnym punktem porządku obrad była prezentacja Programu Pierwszy Ratownik realizowanego przez Związek OSP RP. Najważniejsze założenia w interesujący sposób przedstawił wojewódzki koordynator Programu dh Paweł Szauer.
     Roboczą część obrad Zarządu Oddziału zwieńczyło wręczenie nagród dla kronikarzy OSP – autorów najlepszych opracowań zgłoszonych w Wojewódzkim Konkursie Kronik 2023.
     Całe spotkanie zaś zakończyło się noworocznym toastem oraz życzeniami. Nigdy nie zagaśnie.

Do pobrania:
1. Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - prezentacja.
2. Program Pierwszy Ratownik - prezentacja i informacja.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4153025