logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Zebranie sprawozdawcze OSP w Rożentalu
autor: Maciej Jasiński Niedziela, 11 lutego 2024 r.
W sobotę 10 lutego 2024 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu (gm. Lubawa, pow. iławski) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP. W zebraniu podsumowującym 2023 rok uczestniczyli członkowie czynni i wspierający jednostki OSP, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz zaproszeni goście, m.in.: Wójt Gminy Tomasz Ewertowski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Bogdan Grzymowicz wraz ze współpracownikami, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Stanisław Kastrau, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Maciej Jasiński. Spotkanie na fotografiach uwiecznił niezawodny Marian Żuchowski.
     Zebranie rozpoczął hymn Związku OSP RP „Rycerze Floriana” oraz minuta ciszy pamięci zmarłego niedawno druha OSP. Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes OSP Andrzej Petrikowski. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności jednostki za rok 2023 oraz zakreślono plany na rok bieżący. Zebrani na sali członkowie jednostki jednogłośnie udzielili Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy.
     Podczas spotkania uhonorowano także zasłużonych członków OSP oraz aktywnych członków MDP. Wyróżnieni zostali:
Ÿ Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa:
     – dh Łukasz Jankowski,
Ÿ Odznaką „Strażak Wzorowy”:
     – dh. Agnieszka Deptuła,
     – dh Jakub Banaszewski,
     – dh Mateusz Kowalski,
     – dh Tomasz Laskowski,
     – dh Marek Wiśniewski
Ÿ Odznaką „Za Wysługę Lat”:
     – 55 lat – dh Zygmunt Licznerski, dh Józef Tomaszewski
     – 50 lat – dh Stanisław Szauer
     – 30 lat – dh Piotr Nadolski, dh Krzysztof Szauer
Ÿ Brązową Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:
     – Magda Eremus, Wiktoria Woźniak, Zuzanna Zakrzewska, Mateusz Babski, Kamil Eremus, Konrad Fert, Szymon Mathiak, Wojciech Podemski, Filip Szauer, Grzegorz Szauer, Kacper Śliwiński, Adam Uliński.

     W okolicznościowych wystąpieniach na zakończenie części roboczej zebrania goście zgodnie podkreślali wzorową gotowość jednostki do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych, dobrą współpracę z samorządem i wieloma instytucjami, a także aktywność rożentalskich druhów na wielu płaszczyznach – reprezentacyjnej, społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4152921