logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Życzenia Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP z okazji Dnia Strażaka
autor: Maciej Jasiński Sobota, 04 maja 2024 r.
Składam wyrazy największego podziwu za Wasze poświęcenie w niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują, za odwagę, nieustanną gotowość i empatię, z jaką wykonujecie swoją trudną, często niebezpieczną służbę. Przyjmijcie podziękowania za natychmiastową reakcję, ogrom zaangażowania i doskonałą organizację, z jaką ruszyliście na pomoc rzeszom naszych sąsiadów, którzy przez haniebną napaść Rosji byli zmuszeni opuścić swoje domy i porzucić dotychczasowe życie, szukając ratunku w naszej Ojczyźnie. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście dla braci strażaków, którzy pozostali w walczącej Ukrainie, by z narażeniem życia wypełniać swoją bohaterską misję. W tej wielkiej próbie nie przeszkodził brak obrony cywilnej, której nasze państwo pozbawione jest od dwóch lat. Zadziałał budowany przez ponad 30 lat krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Państwowa Straż Pożarna, ochotnicze straże pożarne i samorządy udźwignęły z sukcesem ten ciężar bez potrzeby budowania obozów dla uchodźców. Celująco zdaliście ten niespodziewany i trudny egzamin.

     Z nowym nastawieniem i nadzieją przyjmujemy zmiany, jakie zaszły w naszym kraju. Liczymy w szczerość i realizm deklaracji naszych Przyjaciół kierujących zadaniami Państwowej Straży Pożarnej oraz strony rządowej o powrocie do dobrych sprawdzonych form współpracy, wzajemnego szacunku i równości obu naszych formacji. A także równego traktowania wszystkich ochotniczych straży pożarnych bez politycznych kalkulacji. Podkreślamy wagę odpowiedniego uhonorowania strażaków za lata pięknej służby i poświęcenia, tak by gesty i czyny nie rozmijały się z obietnicami, a seniorzy pożarnictwa czuli się właściwie docenieni.

     Przed nami konieczność stworzenia i naprawy przepisów prawa, które będą gwarantowały bezpieczeństwo naszym obywatelom i pomogą strażakom je zapewnić, zamiast ograniczać zwłaszcza w tak ważnej dziedzinie, jaką jest działalność prewencyjna. Dlatego zachęcam wszystkie Druhny i Druhów do śledzenia podnoszonych problemów i legislacyjnych propozycji, udziału w konsultacjach i mobilizowania swoich reprezentantów w parlamencie. Nowy rząd sam nie rozwiąże wszystkich problemów. Potrzebna jest nam wspólna determinacja. Razem wypracujmy system, który będzie odpowiadał potrzebom strażaków, waszych środowisk i bezpieczeństwu Polski. Mamy w kraju nową sytuację, we władzach nowych ludzi, trzeba, abyśmy rozmawiali i wszyscy, na wszystkich szczeblach, uczestniczyli w pilnym porządkowaniu wspólnych spraw.


     Najbardziej sprawdzonym partnerem ochotniczych straży pożarnych jest lokalny samorząd. Współpracujmy z nowo wybranymi Radnymi, Wójtami, Burmistrzami i Prezydentami, realizujmy wspólnie przedsięwzięcia na rzecz lokalnych środowisk. Podejmujmy razem inicjatywy, które poprawiają życie lokalnych społeczności i sprawiają, że nasze miejscowości stają się jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom i jeszcze piękniejsze.

     Związek stara się odpowiadać na pilne potrzeby i oferować dobre rozwiązania. Serdecznie zapraszam Druhny i Druhów oraz Funkcjonariuszy państwowej służby do udziału w projektach, które służą strażakom, bezpieczeństwu obywateli, środowisku naturalnemu i całemu naszemu krajowi. Takim jest program Pierwszy Ratownik, którym zostać może każdy strażak. Olbrzymi potencjał ratowniczy, jaki dają wszystkie ochotnicze straże pożarne po wprowadzeniu w życie systemu Pierwszy Ratownik, gwarantuje znacznie większą przeżywalność osób wymagających resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub innych zabiegów pierwszej pomocy ratującej życie w nagłych wypadkach. Dziękuję wszystkim Strażakom, którzy dołączyli do projektu „OSP na straży środowiska”. Dzięki temu miejscowości i gminy stały się bardziej bezpieczne, do lasów i rzek nie trafiają elektryczne odpady, a jednostki zyskały dodatkowe środki na swoją działalność. Zapraszam wszystkie straże do udziału w tym pożytecznym przedsięwzięciu.

     Z okazji pięknego święta, jakim jest Dzień Strażaka, życzę wszystkim Druhnom i Druhom oraz przyjaciołom Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom ogromu satysfakcji z Waszej wspaniałej służby. Wszystkim Wam Rycerze Floriana oraz Waszym Rodzinom przekazuję życzenia zdrowia, wielu powodów do radości i dumy, ludzkiej życzliwości i szczerej przyjaźni. Najserdeczniejsze życzenia przekażcie swoim Przyjaciołom i nowo wybranym Władzom Samorządowym.

Łączę wyrazy szacunku
Prezes Zarządu Głównego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Waldemar Pawlak
galeria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4152911