logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumianie
autor: Maciej Jasiński Niedziela, 02 czerwca 2024 r.
W sobotę 1 czerwca 2024 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Rumianie (gm. Rybno, pow. działdowski) obchodziła 90. rocznicę założenia. W trakcie uroczystego apelu odsłonięto tablicę upamiętniającą tragicznie zmarłego strażaka tej jednostki – dh. Marka Bartwickiego.

     Obchody rozpoczęła Msza Św. odprawiona w Kościele pw. Św. Barbary w Rumianie, po której strażacka kolumna z pocztami sztandarowymi przemaszerowała na plac przed remizą, gdzie zaplanowano główną część uroczystości.

     W tak ważnym dniu rumiańskim strażakom towarzyszyli m.in: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Senator RP Gustaw Marek Brzezin, Posłowie na Sejm RP Stanisław Gorczyca oraz Robert Gontarz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bogdan Bartnicki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Działdowie, a zarazem Starosta Działdowski Paweł Cieśliński, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Tomasz Ostrowski oraz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie mł. bryg. Dariusz Jankowski, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Rybno na czele z Wójtem Tomaszem Węgrzynowskim, duchowni, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, a także poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z terenu gminy, rodziny i sympatycy pożarnictwa. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP reprezentował również Dyrektor Zarządu Wykonawczego w Olsztynie Maciej Jasiński.
     W takiej asyście nastąpił jeden z najważniejszych momentów uroczystości – odsłonięcie obelisku z tablicą upamiętniającą strażaka OSP w Rumianie śp. dh. Marka Bartwickiego, który zmarł na skutek tragicznych wydarzeń podczas akcji ratowniczej we wrześniu ubiegłego roku. Przed pamiątkową tablicą złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.
     Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym strażakom. Złotym Znakiem Związku, najwyższym odznaczeniem nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wyróżniony został dh Jerzy Bielecki. Dekoracji zasłużonego strażaka dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie druh Gustaw Marek Brzezin w towarzystwie wielu obecnych gości.
     Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadanymi przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie wyróżnieni zostali:
Medalem Złotym:
     – dh Mariusz Jarzynka
     – dh Wojciech Zdrojewski
Medalem Srebrnym:
     – dh Jolanta Bielecka
     – dh Joanna Bojarowska
     – dh Michał Cieciński
     – dh Marcin Kreński
     – dh Mariusz Lenckowski
     – dh Dawid Skolmowski
Medalem Brązowym:
     – dh Damian Bandurski
     – dh Karol Bielecki
     – dh Paweł Bielecki
     – dh Michał Bielecki
     – dh Dariusz Jankowski
     – dh Artur Modrzewski
     – dh Przemysław Modrzewski
     – dh Paweł Soboczyński
     – dh Dariusz Tara
     Odznaką „Strażak Wzorowy” nadaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Działdowie wyróżnieni zostali:
     – dh Tomasz Neumann
     – dh Grzegorz Perowicz
     – dh Mateusz Sosnowski
     – dh Sławomir Sporczyk
     Nie mogło oczywiście zabraknąć gratulacji, podziękowań i jubileuszowych prezentów dla świętującej jednostki. W swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Gustaw Marek Brzezin podkreślił, że „Strażacki dorobek, mundur, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia stanowią wartości będące źródłem uznania oraz szacunku społeczeństwa dla druhów”.
     Gratulujemy „jubilatce”, dowodzonej przez Prezesa dh. Wojciecha Bieleckiego i Naczelnika dh. Piotra Bojarowskiego, oraz wszystkim odznaczonym druhnom i druhom.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4135405