logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
autor: Maciej Jasiński Piątek, 14 czerwca 2024 r.
Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023, omówienie zmian w składach Zarządów Oddziałów Związku OSP RP, informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach statutowych oraz planach na kolejną część roku to główne tematy plenarnego posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. warmińsko-mazurskiego, jakie odbyło się w piątek 14 czerwca 2024 roku.

     Wśród uczestników posiedzenia obecni byli członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Przewodniczący organów statutowych Oddziału Wojewódzkiego, a także Dyrektor Zarządu Wykonawczego oraz pracownicy Biura Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie.

     Posiedzenie rozpoczęło się od odegrania hymnu Związku OSP RP oraz uczczenia minutą ciszy strażaków, którzy w ostatnim okresie odeszli na wieczną służbę. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału, Senator RP dh Gustaw Marek Brzezin, który przywitał zebranych, w tym m.in. Komendanta Chorągwi ZHP dh. Macieja Micielskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dh. Zbigniewa Cieślaka oraz Przewodniczącego Sądu Honorowego Krzysztofa Hanuszewskiego.
     Następnie Dyrektor Zarządu Wykonawczego Maciej Jasiński przedstawił w zwięzłej prezentacji informację o realizacji w roku 2023 budżetu Oddziału Wojewódzkiego, w tym wspólnie rozliczanych 17 Oddziałów Powiatowych. Mówił również o wynikach finansowych w kolejnych miesiącach oraz o zagrożeniach i szansach realizacji planu budżetu w całym bieżącym roku budżetowym na tle poprzednich okresów rozliczeniowych i w kontekście zaplanowanych działań statutowych. Pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2023 przedstawił dh Zbigniew Cieślak.
     Wśród obszarów kolejno omawianych przez Dyrektora znalazły się również: zmiany w składach zarządów oddziałów wynikające z regulacji Statutu Związku OSP RP, działalność handlowa i współpraca w tym zakresie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w poszczególnych powiatach, sprawozdawczość statystyczna jednostek i Oddziałów oraz jej wpływ na realizację zadań i limitów odznaczeń.
     Innym z poruszonych tematów było funkcjonowanie Programu Pierwszy Ratownik na terenie naszego województwa, które omówił wojewódzki koordynator programu dh Mariusz Semenowicz. W trakcie posiedzenia mówiono także o osiągnięciach warmińsko-mazurskich druhów w wydarzeniach organizowanych przez Związek OSP RP na szczeblu centralnym i wojewódzkim, w tym m.in. w turniejach i konkursach, a także zawodach sportowych.
     Znaczną część obrad zajęła również dyskusja o bieżących uwarunkowaniach stwarzających problemy w funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych w niektórych powiatach i gminach.
     Na zakończenie spotkania Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2023, uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Michała Kamienieckiego jako przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie oraz uchwałę o organizacji przedsięwzięć rocznicowych towarzyszących Wojewódzkim Obchodom Dnia Strażaka w roku 2025.
     Zamykając posiedzenie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Gustaw Marek Brzezin podziękował pracownikom Oddziału Wojewódzkiego za realizację zadań oraz podsumował przebieg obrad, formułując najistotniejsze wnioski wynikające z omawianych zagadnień i dyskusji.
     Tradycyjnie miejscem obrad była sala konferencyjna Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, którą udostępnił Komendant Wojewódzki PSP.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4152955