logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Czwartek, 22 stycznia 2015 r.
       Z żalem informujemy że zmarł długoletni kapelmistrz orkiestry dętej OSP w Lidzbarku druh Jerzy Stanisławski. Pogrzeb w dniu 23 stycznia o godz 13.00.
            Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Jerzy Stanisławski wstąpił w 1959 roku, jako szeregowy członek orkiestry. W 1968 roku Zarząd OSP powołał go na stanowisko kapelmistrza, którym był przez 37 lat do roku 2005.
            Za działalność społeczną został odznaczony Złotym Znakiem Związku w 2006 roku  oraz w 2004 roku Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Jerzy Stanisławski urodził się 2 maja 1931 roku w Gdyni. W październiku 1939  jego rodzina została przesiedlona do Lidzbarka. W czasie okupacji niemieckiej uczył się gry na instrumentach dętych. Szkołę podstawowa ukończył w Lidzbarku, a gimnazjum w Wąbrzeźnie. W Ośrodku Kształcenia Nauczycieli w Ostródzie uzyskał kwalifikacje pedagogiczne. Pracował w Inspektoracie Oświaty i Kultury w Działdowie. Po ukończeniu kursu dla nauczycieli śpiewu w Warszawie został skierowany do pracy w placówkach wiejskich gdzie zakładał chóry, zespoły teatralne i muzyczne. Od 1959 pracował w Zakładzie Energetycznym w Lidzbarku na stanowisku kierownika Oddziału Rejonowego Dyspozycji Ruchu. W 1984 roku uzyskał kwalifikacje muzyka zawodowego I kategorii instrumentalnej i instruktorskiej.

            Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Jerzy Stanisławski wstąpił w 1959 roku, jako szeregowy członek orkiestry. W 1968 roku Zarząd OSP powołał go na stanowisko kapelmistrza, którym był przez 37 lat do roku 2005.

            Za działalność społeczną został odznaczony Złotym Znakiem Związku w 2006 roku  oraz w 2004 roku Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.


powrót


Informacje

Wspierają nasze działania

Newsletter

Kalendarium

brak wpisów

Galeria

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 2385614