logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 
Wydawnictwa i publikacje
Piątek, 02 sierpnia 2019 r.

INWENTARZ ZASOBU ARCHIWALNEGOBIBLOTEKA
wykaz biblioteki OW ZOSP RP w Olsztynie - stan sierpień 2013"Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbark - Księga Pamiątkowa 1924-2004", Jerzy Stanisławski"Pomnik Strażaków Poległych w Akcji - Księga Pamięci"
"Z życia strażaków powiatu lidzbarskiego 1998-2004"
"Organizacja ochrony przeciwpożarowej na ziemiach powiatu Lidzbark Warmiński", 1999"Organizacja ochrony przeciwpożarowej na ziemiach powiatu Lidzbark Warmiński", 1996"Organizacja ochrony przeciwpożarowej na ziemiach powiatu Lidzbark Warmiński", 1998"110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku", 1897-2007
"Ochotnicza straż pożarna Olsztyn-Gutkowo 1947-2007"

"100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej"

"Ochrona przeciwpożarowa w powiecie piskim. Zarys historii", Ryszard Jarczyński
"Monografia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim"
Adam Ciosek, 2010r.
WYDAWCA: URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE
ROK WYDANIA:  2010 NAKŁAD : 600 egz. LICZBA STRON : 120 Liczba ilustarcji:  165
 Monografia została wydana  z okazji jubileuszu 120 - lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim woj. warmińsko-mazurskie powiat  bartoszycki.Książka zawiera 120 letnie dzieje strażactwa na ziemi Górowskiej. W  treści  czytelnik znajdzie wiele archiwalnych fotografii wraz z legitymacją założyciela jednostki z roku 1889. W pierwszym rozdziale przeczytamy historię przedstawioną przez nieżyjącego już kronikarza dh. Czesława Dzirbę a dotyczącą 100 letniej historii górowskich strażaków.Publikacja jest barwnie ilustrowana i zawiera ponad 140 barwnych fotografii. Opisane  są też wszystkie inicjatywy jakie jednostka podejmuje działając na  rzecz społeczności  lokalnej .  Poszczególne rozdziały oddzielone są  fotografiami miasta z lotu ptaka.  Wydawnictwo zostało wydane dzięki inicjatywie Prezesa Zarządu Ochotniczej Pożarnej  dh. Jerzego Bubeły a zarazem Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie. Projekt został dofinansowany ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Autorem jest dh. Adam Ciosek wieloletni Naczelnik OSP Górowo Iławeckie.
 
   115 lat OSP Lidzbark i 80 lat orkiestry Redakcja Marek Raczyński, Marek    
    Kłosowski  100 lecie Ochotniczej Strazy Pozarnej we Wrzesinie
   autorzy - Karolina Holeniewska i Daniel Kaczmarczik
   wydanie 2010 rok, wydawca WFOŚiGW w Olsztynie

Zeszyt opracowany przez Roguckiego Tomasza wydanie maj 2011. Opracowanie przedstawia historię OSP od 1946 roku, zawiera informację o działaniach - szczególowe z lat 2009 i 2010 oraz przedstawia sprzęt bedący na wyposazeniu jednostki.  Stron 20.

105 lat OSP w Gietrzwałdzie - rys historyczny 1906-2011. Autor Tomasz Czerwiński.
Tomasz Czerwiński - Prezes OSP - w szeregach jednostki od 30 lat.
Opracowanie opiera się głównie na wspomnieniach i dokumentach z domowych archiwów. Sporo informacji o II Krajowych Zawodach Pożarniczych w których jednostka uczestniczyła.
 

Nakładem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. Warmińsko – Mazurskiego ukazała się książka pod tytułem „OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE NA WARMII I MAZURACH. HISTORIA, TRADYCJA, ORGANIZACJA”. Ta publikacja o opracowanie historyczne a jednocześnie bogato ilustrowany folder.
           W rozdziale „Wartości które chronimy – środowisko, kultura, zabytki” autorzy przybliżają wszystkim naturalne zasoby Warmii i Mazur. Po raz pierwszy opisany został okres działania OSP w Prusach Wschodnich. Ten brakujący element rozwoju ochrony przeciwpożarowej napisał płk poż. Stanisław Mikulak, kiedyś Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Bydgoszczy i Olsztynie dzisiaj aktywny działacz Związku OSP RP.  Autorzy powstałej  publikacji starali się przedstawić historię działania OSP oraz Związku poprzez informację o ludziach ja tworzących. Stąd w opisach rozwoju struktur wojewódzkich związku po raz pierwszy opublikowano składy osobowe prezydiów oddziału wojewódzkiego, dane dostępne dotychczas tylko w archiwach.  Rozdział pn. „Poczet liderów strażackiej służby” to fotografia dokonań strażaków żyjących i tych którzy odeszli już na wieczną wartę. Zasygnalizowane zostały także takie sprawy jak działalność kulturalna oraz rozwój budownictwa strażackiego. Autor rozdziału poświęconego strażnicą Grzegorz Matczyński  zwraca uwagę na potrzebę ratowania chylących się ku upadkowi, często zapomnianych strażnic pamiętających powstawanie Straży Ogniowych często czasami jeszcze w czasach pruskich. W rozdziale „Wybrane akcje gaśnicze i ratownicze … „ ciekawe opisy zamieścili wspomniani dwaj współautorzy książki St. Mikulak i G. Matczyński, starając się odejść od szablonowych meldunków a pokazać akcje z innej strony.
         Opracowanie liczy 215 stron i zostało wydane w 2013 roku. Opracowanie graficzne, korekcyjne i redakcyjne wykonała Pracownia Wydawnicza „ELSET” w Olsztynie.
ISBN 978-83-62863-37-2


Opracowanie pod tytułem " OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE GMINY JEDWABNO W SŁUŻBIE LUDZI I PRZYRODY - BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK" powstało staraniem OSP w Szuci w 2013 roku, a jej autorem jest Sławomir Ambroziak.
"Chcąć uczcić przypadający w tym roku julileusz 25 lecia OSP Szuć postanowiliśmy wyadać nimiejszą publikację, poświęconą wszystkim strażakom - ochotnikom z terenu naszej gmniny. ....."

publikacja liczy 44 strony, format A4, ok 150 zdjęć, nakłąd 1000  egz.
ISBN 978-83-938084-0-3


" Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie 1898-2013" autorstwa Daniela Rybickiego - wydana w 2013 roku.
wstęp - " w 2013 roku przypada jubileusz 115 lecia powołania OSP w Barczewie. Z tego powodu w głowach barczewskich strażaków zrodził się pomysł napisania książki, która opowiadała by o dziejach OSP Barczewo...."

publikacja liczy 104 strony formatu A-5
ISBN 978-83-63734-04-6Zeszyt historyczny -" Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie 1889-2014" wydany w 2014 roku, autorstwa Anny Jagosz


publikacja liczy 30 stronformatu A-5

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4135486