logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Znajdź frazę i/lub wybierz zakres dat:
Plebiscyty
autor: GM/ZOSP RP Wtorek, 26 marca 2019 r.
foto_news

Informujemy że trwa plebiscyt Gazety Olsztyńskiej na najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną w czterech kategoriach OSP ksrg, OSP nie włączone do ksrg, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą  i Kobiecą Drużynę Pożarniczą.
Ponadto Grupa Wydawnicza Polska Press ogłosiła akcję Strażak Roku 2019, która odbywa się pod patronatem Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka. Akcja ta odbywa się na poziomach powiatu, województwa i kraju.    więcej STRAŻAK ROKU 2019
Prosimy o rozważne głosowanie i zgłaszanie kandydatur.

Prezydium ZOW ZOSP RP
Piątek, 22 marca 2019 r.

W dniu 18 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.  W trakcie prezydium omówiono min :materiały na Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:- informacja o wykonaniu budżetu za rok 2018 i plan na 2019 r. - informacja z działalności biura ZOW ZOSP RP oraz realizacji ważniejszych zadań na rzecz OSP w 2019 r..  Podjęto uchwały w sprawie przyznania odznaczeń oraz nadania sztandarów. oraz omówiono zagadnienia organizacyjne. Przedstawiono także stan wypełnionych raportów OSP.

czytaj całość ...
Przypomnienie - RAPORT OSP
autor: GM Czwartek, 14 marca 2019 r.
foto_newsPrzypominamy o obowiązku wprowadzenia do SYSTEMU OSP danych zawartych w Raportach OSP. Dane te powinny być wprowadzone do końca miesiąca kwietnia. Jednak ilość jak na razie jest daleka od zadowalającej, bo wprowadzono tylko 175 raportów. Proszę o szybszą realizację zadani.
szczególowe zestawienie poniżej
czytaj całość ...
Jak podpisać sprawozdanie finansowe.
Środa, 13 marca 2019 r.

Udostępniono możliwość podpisywania sprawozdania finansowego profilem zaufanym

Jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (np. OSP wpisana wyłącznie do rejestru stowarzyszeń KRS) ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wyłącznie w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

Oznacza to, że sprawozdanie musi być sporządzone w formie jednego pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego (np.: format word), pliku graficznego (np. jpg, pdf). Do tej pory takie sprawozdanie musiało być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu.
więcej na naszej stronie www

strona : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4152942