logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Znajdź frazę i/lub wybierz zakres dat:
Informacja w sprawie odbywania walnych zebrań członków OSP w okresie występowania koronawirusa w Polsce
autor: GM/ZOSP RP Środa, 01 kwietnia 2020 r.
foto_news

 

Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium Zarządu Głównego podjęło uchwałę nr 125/24/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
więcej na stronie
ZWIĄZKU

Eliminacje wojewódzkie OTWP
autor: GM Środa, 25 marca 2020 r.
foto_newsInformujemy że planowany termin organizacji eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”   ustalony  na 27 kwietnia jest nieaktualny. O nowym harmonogramie eliminacji powiadomimy po ustabilizowaniu się sytuacji związanej z zagrożeniem pandemii koronowirusa.
Apel Prezesa ZOW ZOSP RP Gustawa Marka Brzezina
Środa, 18 marca 2020 r.
COVID-19
Czwartek, 12 marca 2020 r.
foto_newsApelujemy o podjecie działań prewencyjnych ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Zalecamy odwołać/przełożyć na czas po ustaniu zagrożenia:
- wszelkie imprezy, konkursy, turnieje, zawody, wydarzenia kulturalne, itp.,
- posiedzenia władz OSP oraz oddziałów Związku OSP RP.
Rekomendujemy podejmowanie uchwał w sprawach niecierpiących zwłoki poza posiedzeniami, w trybie pisemnym (poczta zwykła, elektroniczna, telefaks, itp.) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
(zalecenia zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nr 125/24/2020 z dnia 10.03.2020 r.)

Przypominamy jednostkom OSP o konieczności bezzwłocznego raportowania Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu o wszelkich działaniach podjętych przez OSP związanych z wirusem SARS-CoV-2.

strona : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4135412