logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Znajdź frazę i/lub wybierz zakres dat:
Konkurs plastyczny 2020/2021
autor: GM Poniedziałek, 02 listopada 2020 r.
foto_news „100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi” – pod taki tytułem w bieżącym roku realizowany jest Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP. 

Rok 2021 to rok obchodów 100-lecia istnienia i działalności Związku OSP RP – organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.

Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

NOWY REGULAMIN

czytaj całość ...
Środa, 28 października 2020 r.
foto_news
 Dla tych

którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.

Dla nich tyle kwiatów 
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry

Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek gromada,
i dla nich ten dzień
– pierwszy dzień listopada.

„Dla tych, którzy odeszli” – Gellnerowa Danuta

czytaj całość ...
Zebrania sprawozdawcze w OSP - nowy STATUT
autor: GM Poniedziałek, 13 stycznia 2020 r.
foto_news
Przed nami okres zebrań sprawozdawczo - WYBORCZYCH. Powinniśmy sie do nich odpowiednio przygotować, aby przedstawić informację z realizacji zadań w okresie mijającej kadencji. Proponujemy, by wykorzystać ten okres obok stałych zadań do zmian statutów. Pobieżny przegląd wykonany w miesiącu wrześniu 2019 roku w wykazie KRS - https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html ujawnił liczne błędy i wątpliwości. Sprawdzono wyrywkowo 88 zapisów dotyczących statutu na ogólną liczbę 534 OSP w naszym województwie, w wyniku czego stwierdzono jego nieaktualność aż w 40 przypadkach, a wątpliwości co do jego aktualności w 16 przypadkach (stwierdzono to w wydrukach informacji aktualnych dział 1 rubryka 4). Nieaktualność stwierdzono na podstawie zapisu STATUT WZORCOWY Z DNIA 24.03.1989 r. - taką treść zapisu wykazuje KRS w badanych przypadkach i jest on dalece niedostosowany do dzisiejszych wymagań. Powyższy tekst nawiązuje do informacji publikowanej w styczniu br. - z dostępnych informacji wiemy że sytuacja nie uległa zasadniczym zmianą. 
     Prezentyjemy poniżej nasze propozycje w tym zakresie.
czytaj całość ...
Pomoc
autor: GM Poniedziałek, 14 września 2020 r.
foto_news
 Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Nidzicy pragnie zaprosić brać strażacką w imieniu własnym  oraz OSP Janowo o pomoc dla chorej na SMA Leny Mazur.  Szczegółowe informacje można uzyskać na gazeta  nidzicka Facebook.
Na stronie internetowej 
siepomaga.pl/lenka można dokonywać wpłat na konto zbiórki na leczenie Leny Mazur.

                                        Prezes ZOP OSP RP w Nidzicy

                                             Waldemar Szymański.

czytaj całość ...
strona : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4152982