logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Strażacy OSP Korsze dotrzymali słowa
Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r.
Szkolenie medyczne oraz pokaz sprzętu strażackiego dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Olsztynie.
Zgodnie z wcześniejszą umową strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach w dniu 15 stycznia 2020 r. przeprowadzili szkolenie z zakresu I-pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży z  Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olsztynie. Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia.
Dzieci ponadto wysłuchały porad strażaków, dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz zasad poprawnego alarmowania służb ratowniczych.Spotkanie ze strażakami z Korsz odbyło się na zaproszenie Pani Dyrektor oraz wychowanków Domu Dziecka w Olsztynie.Ochotnicza Straż Pożarna w Korszach składa serdeczne podziękowania  Pawłowi Krupczak, funkcjonariuszowi SG w Sępopolu – ratownikowi medycznemu za przeprowadzenie szkolenia, a dh Magdalenie Aleksandrzak za zorganizowanie spotkania.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4152898