logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 
Władze
Czwartek, 02 czerwca 2022 r.
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego - ukonstytuowany w dniu 29 maja 2022 roku.

Prezes             -Gustaw Marek Brzezin pow ostródzki 

Wiceprezes            - Ryszard Janusz pow elbląski 

Wiceprezes            - Radosław Król - pow giżycki

Wiceprezes             - Jacek Protas - pow lidzbarski

Wiceprezes            - Andrzej Ochlak -pow nowomiejski

Wiceprezes            - Sylwia Jaskulska - przedstawiciel Urzędu

   Marszałkowskiego

Sekretarz            - Grzegorz Matczyński - pow olsztyński

Członek prezydium         - Szablak Karol - pow gołdapski

Członek prezydium        - Julian Lemiech - pow iławski

Członek prezydium        - Ryszard Harasim - pow ostródzki

Członek prezydium         - Mariusz Semenowicz - pow piski

Członek             - Adam Ciosek - pow bartoszycki

Członek             - Tomasz Sielicki - pow braniewski

Członek             - Waldemar Iwankowski - pow działdowski

Członek             - Tomasz Kwietniewski - pow elbląski

Członek             - Andrzej Bezdziecki - pow ełcki

Członek             - Krzysztof Harmaciński - pow iławski

Członek             - Krzysztof Iwanow - pow kętrzyński

Członek             - Jan Narewski - pow mrągowski

Członek             - Piotr Rakoczy - pow nidzicki

Członek             - Arkadiusz Dobek - pow nowomiejski

Członek             - Jerzy Gołembiewski - pow olecki

Członek             - Andrzej Abako - pow olsztyński

Członek             - Agnieszka Nagraba - pow olsztyński

Członek              - Zbigniew Stasiłojć - pow szczycieński

Członek             - Mirosław Cudowski - pow węgorzewski

Członek             - Tomasz Komoszyński - KW PSP 

Członek             - Władysław Maria Świeczkowski - Towarzystwo

 Naukowe im Wojciecha Kętrzyńskiego 

Członek             - Maciej Micielski - ZHP Chorągiew W-M

Członek             - Adam Roczniak - RDLP w OLsztynie 

Zarząd Wojewódzki
ukonstytuowany na IV Zjeździe OWZOSP RP w dniu 27 maja 2017r.
| zarząd plik pdf

lp funkcja nazwisko i imię oraz przynależność do organizacji której jest przedstawicelem 
1 prezes Brzezin Gustaw Marek – OSP Turznica, pow. ostródzki
2 wiceprezes Janusz Ryszard – OSP Mielejewo, pow. elbląski
3 wiceprezes Król Radosław – OSP Wydminy, pow. giżycki
4 wiceprezes Ochlak Andrzej – OSP Tereszewo, pow. nowomiejski
5 wiceprezes Protas Jacek – OSP Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski
6 sekretarz Mikulak Stanisław – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
7 członek prezydium  Ciechanowicz Stanisław – OSP Lenarty, pow. olecki
8 członek prezydium  Harasim Ryszard – OSP Ornowo, pow. ostródzki
9 członek prezydium  Lemiech Julian – OSP Lubawa, pow. iławski
10 członek prezydium  Mostek Piotr – OSP Barczewo, pow. olsztyński
11 członek prezydium  Narewski Jan – OSP Grabowo, pow. mrągowski
12 członek prezydium  Szymański Waldemar – OSP Janowo, pow. nidzicki
13 członek zarządu  Ciosek Adam – OSP Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki
14 członek zarządu  Czarniewski Tomasz – OSP Klebark Wielki, pow. olsztyński
15 członek zarządu  Dembek Grzegorz – OSP Krotoszyny, pow. nowomiejski
16 członek zarządu  Fajbuś Krzysztof – OSP Olszyny, pow. szczycieński
17 członek zarządu  Grynhagel Mieczysław – OSP Młynary, pow. elbląski
18 członek zarządu  Harmaciński Krzysztof – OSP Ząbrowo, pow. iławski
19 członek zarządu  Kalinowski Stanisław – OSP Banie Mazurskie, pow. gołdapski
20 członek zarządu  Krzyśków Adam – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
21 członek zarządu  Kurowski Krzysztof – OSP Dobre Miasto, pow. olsztyński
22 członek zarządu  Orzechowski Mariusz – zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
23 członek zarządu  Ostrowski Ryszard – OSP Korsze pow. kętrzyński
24 członek zarządu  Raczyński Jan – OSP Lidzbark, pow. działdowski
25 członek zarządu  Rejmer Wojciech – adiunkt w Katedrze Podstaw Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
26 członek zarządu  Sielicki Tomasz – OSP Gronowo,  pow. braniewski
27 członek zarządu  Włodkowski Robert – OSP Drozdowo, pow. piski
28 członek zarządu  Zawistowski Hubert – OSP Prostki, pow. ełcki
29 członek zarządu  Żyndul Zbigniew – OSP Pozezdrze, pow. węgorzewski

 


Komisje, jednostki

  • Komisja Rewizyjna
  • Komisja Historyczna
  • Komisja ds. Młodzieży
  • Wojewódzki Sąd Honorowy
  • Duszpasterz

 

 

  
 

 


 

 
 
 
 

      

 
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 3479447