logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 
Władze
Środa, 30 sierpnia 2023 r.

WŁADZE ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
– wybrane 29 MAJA 2022 roku.


ZARZĄD ODDZIAŁU 2022-2027

Funkcja

Nazwisko i imię

Oddział Powiatowy ZOSP RP
bądź organizacja,
której jest przedstawicielem

Prezes

BRZEZIN Gustaw Marek

Ostróda

Wiceprezes

JANUSZ Ryszard

Elbląg

Wiceprezes

KRÓL Radosław

Giżycko

Wiceprezes

PROTAS Jacek

Lidzbark Warmiński

Wiceprezes

OCHLAK Andrzej

Nowe Miasto Lubawskie

Wiceprezes

JASKULSKA Sylwia

Urząd Marszałkowski

Sekretarz Zarządu

MATCZYŃSKI Grzegorz

Olsztyn

Członek Prezydium

SZABLAK Karol

Gołdap

Członek Prezydium

LEMIECH Julian

Iława

Członek Prezydium

HARASIM Ryszard

Ostróda

Członek Prezydium

SEMENOWICZ Mariusz

Pisz

Członek Zarządu

CIOSEK Adam

Bartoszyce

Członek Zarządu

SIELICKI Tomasz

Braniewo

Członek Zarządu

IWANKOWSKI Waldemar

Działdowo

Członek Zarządu

KWIETNIEWSKI Tomasz

Elbląg

Członek Zarządu

BEZDZIECKI Andrzej

Ełk

Członek Zarządu

HARMACIŃSKI Krzysztof

Iława

Członek Zarządu

IWANOW Krzysztof

Kętrzyn

Członek Zarządu

NAREWSKI Jan

Mrągowo

Członek Zarządu

RAKOCZY Piotr

Nidzica

Członek Zarządu

DOBEK Arkadiusz

Nowe Miasto Lubawskie

Członek Zarządu

GOŁEMBIEWSKI Jerzy

Olecko

Członek Zarządu

ABAKO Andrzej

Olsztyn

Członek Zarządu

NAGRABA Agnieszka

Olsztyn

Członek Zarządu

STASIŁOJĆ Zbigniew

Szczytno

Członek Zarządu

CUDOWSKI Mirosław

Węgorzewo

Członek Zarządu

KOMOSZYŃSKI Tomasz

KW PSP w Olsztynie

Członek Zarządu

ŚWIECZKOWSKI Władysław

TN im. W. Kętrzyńskiego

Członek Zarządu

MICIELSKI Maciej

ZHP Chorągiew W-Maz.

Członek Zarządu

ROCZNIAK Adam

Dyrektor RDLP Olsztyn


KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU 2022-2027

Funkcja

Nazwisko i imię

Oddział ZOSP RP,
którego jest przedstawicielem

Przewodniczący

CIEŚLAK Zbigniew

Olsztyn

Wiceprzewodniczący

STRASZYŃSKI Paweł

Lidzbark Warmiński

Wiceprzewodniczący

PODOLAK Tomasz

Ostróda

Sekretarz

OKRUCIŃSKI Adam

Elbląg

Członek

DOMŻALSKI Waldemar

Nowe Miasto Lubawskie


SĄD HONOROWY ODDZIAŁU 2022-2027

Funkcja

Nazwisko i imię

Oddział ZOSP RP,
którego jest przedstawicielem

Przewodniczący

HANUSZEWSKI Krzysztof

Mrągowo

Wiceprzewodniczący

SIWKOWSKI Stanisław

Ostróda

Wiceprzewodniczący

MAJSTEREK Grzegorz

Olsztyn

Sekretarz

SZOSTEK Olga

Kętrzyn

Członek

PAWŁOWSKI Szymon

Szczytno


KOMISJE PROBLEMOWE ODDZIAŁU 2022-2027

Komisja Historyczna

Funkcja

Nazwisko i imię

Oddział ZOSP RP,
którego jest przedstawicielem

Przewodniczący

ŚWIECZKOWSKI Władysław

Członek Zarządu OW

Sekretarz

MACIEJEWSKA Izabela

Olecko

Członek

PRZYBYŁEK-CHOJNOWSKA Donata

Szczytno

Członek

IWANOW Krzysztof

Kętrzyn

Członek

NAREWSKI Jan

Mrągowo

Członek

PODOLAK Grzegorz

Ostróda

Członek

STRASZYŃSKI Paweł

Lidzbark Warmiński


Komisja ds. Młodzieży i Kobiet
 

Funkcja

Nazwisko i imię

Oddział ZOSP RP,
którego jest przedstawicielem

Przewodniczący

ABAKO Andrzej

Olsztyn

Wiceprzewodnicząca

ROGOWSKA Anna

Elbląg

Sekretarz

POPŁAWSKA Paulina

Olsztyn

Członek

RADZANOWSKA Anna

Olsztyn

Członek

ROMANOWICZ Natalia

Braniewo

Członek

CZARNIEWSKI Tomasz

Olsztyn

Członek

STULGIS-KIERNOZEK Urszula

Szczytno

Członek

KARDYMOWICZ Damian

Lidzbark Warmiński

Członek

MATCZYŃSKI Grzegorz

Olsztyn

Członek

NAPIÓRKOWSKI Rafał

OstródaZarząd Wojewódzki
ukonstytuowany na IV Zjeździe OWZOSP RP w dniu 27 maja 2017r.
| zarząd plik pdf

lp funkcja nazwisko i imię oraz przynależność do organizacji której jest przedstawicelem 
1 prezes Brzezin Gustaw Marek – OSP Turznica, pow. ostródzki
2 wiceprezes Janusz Ryszard – OSP Mielejewo, pow. elbląski
3 wiceprezes Król Radosław – OSP Wydminy, pow. giżycki
4 wiceprezes Ochlak Andrzej – OSP Tereszewo, pow. nowomiejski
5 wiceprezes Protas Jacek – OSP Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski
6 sekretarz Mikulak Stanisław – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
7 członek prezydium  Ciechanowicz Stanisław – OSP Lenarty, pow. olecki
8 członek prezydium  Harasim Ryszard – OSP Ornowo, pow. ostródzki
9 członek prezydium  Lemiech Julian – OSP Lubawa, pow. iławski
10 członek prezydium  Mostek Piotr – OSP Barczewo, pow. olsztyński
11 członek prezydium  Narewski Jan – OSP Grabowo, pow. mrągowski
12 członek prezydium  Szymański Waldemar – OSP Janowo, pow. nidzicki
13 członek zarządu  Ciosek Adam – OSP Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki
14 członek zarządu  Czarniewski Tomasz – OSP Klebark Wielki, pow. olsztyński
15 członek zarządu  Dembek Grzegorz – OSP Krotoszyny, pow. nowomiejski
16 członek zarządu  Fajbuś Krzysztof – OSP Olszyny, pow. szczycieński
17 członek zarządu  Grynhagel Mieczysław – OSP Młynary, pow. elbląski
18 członek zarządu  Harmaciński Krzysztof – OSP Ząbrowo, pow. iławski
19 członek zarządu  Kalinowski Stanisław – OSP Banie Mazurskie, pow. gołdapski
20 członek zarządu  Krzyśków Adam – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
21 członek zarządu  Kurowski Krzysztof – OSP Dobre Miasto, pow. olsztyński
22 członek zarządu  Orzechowski Mariusz – zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
23 członek zarządu  Ostrowski Ryszard – OSP Korsze pow. kętrzyński
24 członek zarządu  Raczyński Jan – OSP Lidzbark, pow. działdowski
25 członek zarządu  Rejmer Wojciech – adiunkt w Katedrze Podstaw Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
26 członek zarządu  Sielicki Tomasz – OSP Gronowo,  pow. braniewski
27 członek zarządu  Włodkowski Robert – OSP Drozdowo, pow. piski
28 członek zarządu  Zawistowski Hubert – OSP Prostki, pow. ełcki
29 członek zarządu  Żyndul Zbigniew – OSP Pozezdrze, pow. węgorzewski

  

 

  
 

 


 

 
 
 
 

      

 
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4135423