logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 
Kroniki
Środa, 21 kwietnia 2010 r.
Olsztyn 15.01.2010r.
 
DP I – 5/1/2010
 
Zarządy Oddziałów Powiatowych
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Woj. Warmińsko-Mazurskiego
 
            Zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kronik, którego organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na szczeblu wojewódzkim Konkurs organizuje - z upoważnienia Prezydium - Komisja Historyczna Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Dla prawidłowego przebiegu Konkursu i dotarcia do jak największej liczby kronikarzy należy dążyć do organizowania powiatowych przeglądów kronik poprzedzających konkurs na szczeblu wojewódzkim.
Wyłonione w eliminacjach powiatowych kroniki należy dostarczyć do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie ul. Niepodległości 12 do dnia 11 czerwca br.
 
W konkursie mogą brać udział kroniki: Ochotniczych Straży Pożarnych, Oddziałów Związku OSP RP, orkiestr, zespołów artystycznych, drużyn sportowych, Młodzieżowych Drużyn Sportowych.
Forma prowadzonych kronik może być następująca:
  • kroniki tekstowe ilustrowane
  • fotokroniki
  • kroniki autobiograficzne.
Ta sama kronika może być zgłoszona do Konkursu ponownie pod warunkiem, że nowe zapisy obejmują minimum 2 lata.
 
Kryteria oceny:
  • koncepcja kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP
  • stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk
  • poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych
  • autentyczność, obiektywizm zapisów
  • poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów
  • poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego.
 
Kroniki nie spełniające kryteriów i nie dające podstaw do oceny nie biorą udziału w Konkursie, nie podlegają ocenie.
 
Spotkanie laureatów na szczeblu krajowym połączone jest z warsztatami szkoleniowymi i konsultacjami indywidualnymi kronikarzy z członkami Komisji Historycznej ZG ZOSP RP oraz wystawy kronik.
Wszyscy laureaci otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów i gospodarzy spotkań.
Szczegółowy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zosprp.pl w zakładce REGULAMINY.
 
 
 
Do wiadomości:
- Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4099521