logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

INFORMACJA o obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
autor: GM/ZOSP RP Poniedziałek, 15 listopada 2021 r.
 Od 31 października 2021 r. ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) rozszerza katalog podmiotów określnych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
  więcej na stronie ZWIĄZKU 

n
a stronie Związku znajduje się link do wypełniena zgłoszenia. Przystępując do jego wykonania należy posiadać nr NIP i KRS ochotniczej straży pożarnej. W zgłoszeniu podajemy cały skład zarządu taki jaki zgłoszony jest do KRS należy posiadać nr pesel członków zarządu. W punkcie B.2 uprawnienia przysługujące beneficijentom należy zaznaczyć inne uprawnienia i przepisać podobne jak w KRS. 

INFORMACJA ROZSZERZAJĄCA w sprawie obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4152926