logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Apel Pamięci Strażaków
autor: MJ Poniedziałek, 12 września 2022 r.
 W niedzielne popołudnie, 11 września 2022 roku, spotkaliśmy się na Apelu Pamięci przed Pomnikiem Strażaków Poległych w Akcji.
 Mija 21 lat od zamachu z 2001 roku. Tamtego dnia wszyscy zszokowani śledziliśmy relacje telewizyjne. W atakach terrorystycznych na bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku zginęło blisko trzy tysiące osób, w tym 343 naszych kolegów strażaków. Setki ratowników zmarły później z powodu wdychania azbestu, który znalazł się w nowojorskim powietrzu w następstwie zawalenia się budynków.
 Dzień 11 września pozostaje niezmiennie w naszych strażackich sercach – już na zawsze będzie się kojarzył z najwyższą ofiarą, jaką strażacy i członkowie innych służb ratowniczych składają codziennie w wielu miejscach na całym świecie.
 Olsztyński Apel Pamięci Strażaków Poległych w Akcji ma już swoją dwudziestoletnią historię, a od 16 lat spotykamy się przed tym Pomnikiem. W trakcie naszych apeli chcielibyśmy wspominać jedynie zdarzenia przeszłe, odległe. Każdy rok przynosi jednak kolejne tragiczne wydarzenia, w których giną nasi koledzy strażacy. 2 grudnia 2021 roku, niespełna trzy miesiące po poprzednim Apelu Pamięci, dwoje strażaków OSP Czernikowo, pow. toruński, zginęło podczas wyjazdu do działań w zderzeniu wozu strażackiego z ciężarówką. Nie tak dawno, 6 sierpnia, zaskoczyła nas wszystkich śmierć strażaka z Komendy Głównej PSP w Warszawie, wracającego z działań przy pożarze w woj. dolnośląskim. 2022 to również tragiczne zdarzenia na całym świecie, w których giną strażacy. Wspomnijmy tu zwłaszcza naszych przyjaciół, strażaków ukraińskich, którzy oddali życie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w trudnych warunkach wojny wywołanej agresją Rosji na Ukrainę.
 Rozszerzona formuła Apelu Pamięci zobowiązuje nas do pamięci również o tych strażakach, którzy tragicznie stracili życie wykonując obowiązki służbowe. Prosimy również o pamięć o tych strażakach, którzy odeszli od nas przedwcześnie na skutek chorób wywołanych wieloletnim narażaniem się na niebezpieczne czynniki toksyczne powstające w warunkach pożaru.
 Na cokole naszego pomnika zostało wyryte motto – „Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych”. Niech będzie ono przesłaniem nie tylko całej naszej służby, ale i codziennego życia każdego z nas.
 Dziękujemy wszystkim Państwu za obecność, dziękujemy za waszą Pamięć, za coroczną wspólną zadumę w dniu 11 września. Niech podsumowaniem będą w tym roku słowa Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4099564