logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Podsumowanie akcji "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew"
autor: Maciej Jasiński Piątek, 08 marca 2024 r.
W piątek 8 marca 2024 roku podsumowano XVIII edycję ogólnopolskiej akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” na Warmii i Mazurach. Spotkanie zostało przygotowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
     W roku 2023 w akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” w woj. warmińsko-mazurskim udział wzięły 4 Komendy Powiatowe i Miejskie PSP oraz 11 jednostek OSP. Dzięki ich zaangażowaniu w wielu zbiórkach w 2023 roku pozyskano łącznie blisko 432 litry krwi, które od razu mogły służyć ratowaniu potrzebujących. W ramach akcji w Komendach PSP uzyskano ponad 158 litrów krwi, w tym ponad 80 litrów od samych strażaków, a w Ochotniczych Strażach Pożarnych blisko 274 litry krwi, w tym ponad 166 litrów od strażaków ochotników.
     W piątkowym podsumowaniu akcji wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy, a tym z największą ilością pozyskanej krwi – okolicznościowe statuetki. Okazałe trofea z rąk Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK Zbigniewa Kłodowskiego i Dyrektor Okręgowej PCK w Olsztynie Doroty d’Aystetten odebrali przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych w Górowie Iławeckim (pow. bartoszycki), Janowie (pow. nidzicki) i Kieźlinach (pow. olsztyński) oraz Komend PSP w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim i Nowym Mieście Lubawskim. Dyplomy przekazano również przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych w Biskupcu, Grodzicznie, Jamielniku (pow. nowomiejski), Barczewie (pow. olsztyński), Kamińsku i Sątopach (pow. bartoszycki), Starych Jabłonkach (pow. ostródzki) oraz Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. Wręczającym towarzyszyli przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego KW PSP w Olsztynie Andrzej Greifenberg. W wydarzeniu, w którym za swoją ofiarną działalność na rzecz pozyskiwania krwi zostały wyróżnione Ochotnicze Straże Pożarne, wziął udział również Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Maciej Jasiński.
     Wiemy też, że wielu strażaków zawodowych i ochotników oraz ich znajomych oddaje honorowo krew wielokrotnie w ciągu roku poza tą akcją – zachęcamy, aby wziąć udział w „Ognistym Ratowniku 2024”.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4152927