logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Zebranie sprawozdawcze w OSP Olsztyn-Gutkowo
autor: Maciej Jasiński Czwartek, 14 marca 2024 r.
Finalizujemy okres zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych skupionych w Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Nie wszyscy wiedzą, że również stolica województwa – Olsztyn – ma swoje Ochotnicze Straże Pożarne. W sobotę 9 marca br. spotkaliśmy się na zebraniu sprawozdawczym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie-Gutkowie, której remiza znajduje się przy ul. Porannej.
 
 
 
 
 
     Spotkanie stało się okazją do przedstawienia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2023, omówienia spraw bieżących oraz przedstawienia planów na bieżący, 2024 rok. Walne zebranie otworzył Prezes OSP dh Paweł Zapadka, który przywitał gości oraz przybyłych członków jednostki i przedstawicieli organizacji współpracujących z OSP.
     Informację o działalności OSP przedstawił jej naczelnik dh Robert Sylwestrzak. Jednostka liczy 46 członków czynnych, w tym 5 kobiet. W działalności jednostki bierze udział również 5 członków honorowych i 1 wspierający. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do której należy 7 chłopców i 3 dziewczęta. W roku 2023 OSP Olsztyn-Gutkowo uczestniczyła w 118 zdarzeniach, zarówno na terenie miasta Olsztyna, jak i sąsiedniej gminy Jonkowo. Jednostka uczestniczy również w wielu wydarzeniach społecznych. Następnie skarbnik OSP dh Piotr Krawcewicz złożył sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Podsumowaniem tej części zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej –jej wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi został przyjęty przez walne zebranie jednogłośnie. Podobnie przyjęto również plan działania i plan finansowy OSP na rok 2024.

     W finale zebrania głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Olsztynie st. kpt. Kamil Kulas, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olsztynie dh Grzegorz Matczyński, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Olsztynie Paweł Micek, przedstawiciel Rady Osiedla Gutkowo Ryszard Lasmanowicz.
     Reprezentujący Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Olsztynie Dyrektor Zarządu Wykonawczego dh Maciej Jasiński pogratulował działalności w zakończonym roku oraz życzył realizacji kolejnych dobrych zamierzeń. Tym bardziej, że w bieżącym roku OSP Gutkowo obchodzi 120. rocznicę założenia pierwszej tutejszej jednostki.
     Wszystkim druhom gratulujemy kolejnego dobrego roku społecznej działalności. Dziękujemy za współpracę z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP w realizacji wielu przedsięwzięć.

Fot.: Rafał Kotyrba.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleria
powrót
Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 4152889