logo logo

Historia

mdp

Kultura

Sport

Polecamy


 

Rola OSP w historii Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
autor: GM Środa, 21 października 2015 r.
Wczoraj - 20 października w Ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 20-lecia KSRG. Na uroczystym spotkaniu z udziałem m.in. Prezesa ZOW ZOSP RP Jacka Protasa, Z-cy Komendanta Głównego PSP, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, komendantów PSP, działaczy ZOSP RP oraz przyjaciół naszej służby przedstawiono początki KSRG i jego obecny stan.
W swoim wystąpieniu Prezes ZOW ZOSP RP Jacek Protas przedstawił problemy nurtujące członków OSP m.in.:
- liczebność OSP, która wykazuje minimalną tendencję spadkową (ubyły 3 OSP w bieżacej kadencji)
- stan ilościowy członków OSP utrzymuje się na podobnym poziomie 18 tys. osób, ale zdarzają się sytuacje, kiedy brakuje strażaków do działań z uwagi na pracę poza miejscem zamieszkania
- stan remiz OSP, które w wielu przypadkach wymagają rozbudowy lub budowy od podstaw, gdyż nie są dostosowane do obecnych potrzeb i wymagań
- przedstawił także rozwój bazy sprzętowej OSP, w tym szczególną uwagę zwrócił na poprawę wyposażenia w samochody - od roku 1999 do OSP dotarły 202 nowe samochody
- podkreślił dużą rolę, jaką w finansowym utrzymaniu ochrony ppoż. - OSP, mają samorządy

Na zakończenie spotkania przekazano podziękowania dla osób i instytucji wspierających KSRG oraz przekazano nowy sprzęt dla PSP.
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeriagaleriagaleria
galeria
powrót


Informacje

Wspierają nasze działania

Newsletter

Kalendarium

brak wpisów

Galeria

Copyright © 2010 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Odsłon : 2385598